512 3400
Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi, nemi í löggildinganámi