512 3400
Inga Dóra Ingvadóttir
Sölufulltrúi, nemi í löggildinganámi

Inga er á lokaönn í námi til löggildingar