512 3400

STARFSMENN.

Hjá okkur starfar góður hópur starfsfólks sem þú getur leitað til þegar þú þarft aðstoð við kaup eða sölu fasteignar.
Ágúst Valsson
Sölumaður / Viðskiptafræðingur nemi í löggildingu
S:611 6660
gusti@fasteignasalan.is
Auður Kristinsdóttir
Löggiltur fasteignasali og löggiltur leigumiðlari
S:824 7772
audur@fasteignasalan.is
Guðbergur Guðbergsson
Löggiltur fasteignasali og leigumiðlari
S:893 6001
beggi@fasteignasalan.is
Kristín Birna Garðarsdóttir
Skrifstofustjóri
S:899 1091
kristin@fasteignasalan.is
Lóa Sveinsdóttir
Ritari / skjalavinnsla
S:698 8733
loa@fasteignasalan.is
Páll Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali og leigumiðlari
S:699 4994
pall@fasteignasalan.is
Rúnar S. Gíslason
Hdl. Löggiltur fasteignasali
S:512 3400
runar@fasteignasalan.is
Sigrún Brynja Ólafsdóttir
Bókhald
S:512 3400
sigrun@fasteignasalan.is
Snorri Sigurfinnsson
Löggiltur fasteignasali
S:864 8090
snorri@fasteignasalan.is
Hafsteinn Þorvaldsson
Löggiltur fasteignasali - viðskiptafræðingur
S:891 8891
hafsteinn@fasteignasalan.is
Óskar Traustason
Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
S:5123428 / 659 2555
oskar@fasteignasalan.is
Sighvatur Lárusson
Sölumaður / nemi í löggildinganámi
S:778 5900
sighvatur@fasteignasalan.is
Snorri Sigurðarson
Löggiltur fasteignasali
S:897 7027
ssig@fasteignasalan.is
Kristbjörg Sigurfinnsdóttir
Skjalavinnsla
S:820 6857
Ómar Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali - Viðskiptafræðingur
S:696 3559
omar@fasteignasalan.is
Halla Sigurgeirsdóttir
Aðstoðamaður / skjalavinnsla
S:861 5303
halla@fasteignasalan.is
Haraldur Guðjónsson
Sölufulltrúi / nemi í löggildingu.
S:783 1494
halli@fasteignasalan.is

Við finnum heimilið þitt.

Fasteignasalan er staðsett við Ögurhvarf 6 í Kópavogi og á Selfossi er útibú að Austurvegi 26.
Sæviðarsund , 104 Reykjavík (Vogar)
Tegund: Fjölbýli Svefnherbergi: 2 Herbergi: 3
Stærð: 103 M2 Baðherbergi: 1 Verð: 35.900.000
Garðarsbraut , , 801 Selfoss
Tegund: Sumarhús Svefnherbergi: 2 Herbergi: 3
Stærð: 59 M2 Baðherbergi: 1 Verð: 15.500.000
Fífusel , 109 Reykjavík
Tegund: Fjölbýli Svefnherbergi: 3 Herbergi: 4
Stærð: 140 M2 Baðherbergi: 1 Verð: 34.900.000
Garðavegur , 220 Hafnarfjörður
Tegund: Parhús Svefnherbergi: 5 Herbergi: 7
Stærð: 250 M2 Baðherbergi: 3 Verð: 61.900.000
Bíldshöfði , 110 Reykjavík (Árbær)
Tegund: Atvinn. Svefnherbergi: 0 Herbergi: 7
Stærð: 145 M2 Baðherbergi: 1 Verð: 29.900.000
Klausturhólar c-gata , 801 Selfoss
Tegund: Sumarhús Svefnherbergi: 3 Herbergi: 4
Stærð: 91 M2 Baðherbergi: 1 Verð: 28.900.000

FYRIRTÆKJASALA.

Kompany fyrirtækjaráðgjöf er í samstarfi við Fasteignasöluna Bæ varðandi fyrirtækjasölu.
Skoða fyrirtæki sem eru til sölu
Sía eftir
TIL SÖLUKRÁS kjötvinnsla

Fasteignasalan Bær kynnir. KRÁS, kjötvinnsla á Selfossi. Fyrirtækið er í eigin húsnæði. Traustur áratuga rekstur. Mikil fagþekking og gæði til staðar. Vinsamlega hafið samband við Snorra Sigurfinnsson, lögg. fasteignasala s 8648090 eða snorri@fasteignasalan.is til að fá nánari upplýsingar.

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUSala grill Asian take away

Söluturn og grill rekið í 177,5 fm. leiguhúsnæði að Rjúpnasölum 1. Leigusamningur er tímabundinn til 10 ára. Leigugjald (frá 1.6.2015) 360.280 m.vsk (hiti innifalin). Breytist m.v. vísitölu neysluverðs (427,0) Megininnkoma er af matsölu á kvöldin og um helgar. Tækifæri að auka tekjur svo sem með veisluþjónustu. Ásett verð hefur verið lækkað í 8 miljónir með lager. Athugið að öll tæki og búnaður fyrir grill er innifalið í verði. Ætla má að lauslega áætlað verðmæti tækjanna liggi á bilinu 1-2 miljónir króna. Raunverð á sjoppunni er því nær 6 miljónir með lager (sem getur legið á bilinu 1-2 miljónir) Allar nánari upplýsingar veitir: Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali Fasteignasalan Bær. S. 659-2555

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUSjoppurekstur stofnaður fyrir rúmlega 20 árum.

Fasteignasalan Bær og Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi kynna: Leifssjopa í Breiðholti. Arðsamur rekstur. Hagstætt verð. Sjoppan hefur verið rekin af sama aðila í yfir 20 ár. Er mátulega stór fyrir einn í afgreiðslu per vakt. Mannmörg íbúðarbyggð allt í kring, skóli stutt frá. Upplagt fyrir hjón eða samtaka aðila. Góð velta. 5 spilakassar til að standa undir leigu og öllum rekstrarkostnaði. Allar innréttingar og búnaður fylgja með í kaupverði. Möguleikar til að auka veltu ef sett er upp grill og eða ísbúð. Ásett verð er 6,0 miljónir, sem er (2xmeðalvelta) auk lagers (1-2 miljónir). Allar frekari upplýsingar gefur: Óskar Thorberg Traustason, MBA fyrirtækjaráðgjafi Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali Sími 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUSöluturn/grill/take-away

Söluturninn með rúmlega 122 miljón í heildarveltu 2014, rúmlega 97 miljónir í heildarveltu árið 2013 og með rúmlega 92 miljón króna heildarveltu frá 1. janúar til 28. október 2015. Flott grill og takeaway Unnt er að kaupa húsnæðið sem reksturinn er í. Seljendalán er mögulegt sem hluti fjármögnunar. 10 spilakassar sem borga fyrir leigu og allan annan rekstrarkostnað söluturnsins. Mjög góð afkoma. Ásett verð 24 miljónir með lager. Upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu. Óskar Thorberg Traustason MBA Rekstrarhagfræðingur: Löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali Fasteignasalan Bær Símar 659-2555 og 512-3400 Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUSöluturn/grill með bílalúgu. Arðbær rekstur

Óskar Thorberg Traustason. löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali, og Fasteignasalan Bær kynna í einkasölu: Bláa sjoppan í Grafarvogi. (umsókn um vínveitingarleyfi í ferli) Söluturninn í dag: Meðalvelta í vörusölu 10,2 m. m/vsk. Aukning í vörusölu er ca. 14% miðað við sama tímabil í fyrra. Hlutfallslega er mest aukning í sölu á mat. Söluþóknun úr spilakössum er u.þ.b. 60 þúsund á mánuði. Peningaleg velta spilakassa er ca. 900 þúsund á mánuði. Söluturninn hefur allur verið tekinn í gegn bæði að utan og innan. Að utan og innan eru endurnýjaðir ljósakassar með matseðlum. Að innan hefur húsið verið málað og endurinnréttað og bætt við ísvél, 2 spilakössum, bætt við vöruúrval (m.a. nýlenduvörur) og matseðill í grilli hefur verið stækkaður og endurbættur. Fjárfest hefu verið í tækjum og búnaði fyrir ca. 1.1 miljón króna. 7 stöðugildi , þar af 3 starfsmenn í fullu starfi. Söluturninn eins og hann er í dag er til sölu á 13 miljónir auk lagers (ca. 2,5 miljónir) Innifalið í þessu verði er tækjabúnaður sem hefur verið fjárfest í. Horft til framtíðar í rekstri söluturnsins: Seljandi, sem hefur langa reynslu af rekstri söluturna/grilla, álítur að meðalvelta eigi að geta náð a.m.k. 12 milljónum á mánuði Með þetta í huga hefur verið farið í eftirfarandi aðgerðir. Keyptur hefur verið skjávarpi og sýningartjald, 2x2,35 m, og komið upp borðum og stólum í sal. Sótt hefur verið um vínveitingarleyfi (bjór og léttvín) sem er í ferli. Samið hefur verið um að fá fleiri spilakassa, sem munu verða í sér spilasal. Áætluð peningavelta spilakassanna er áætluð + 3 miljónir á mánuði. Áætluð söluþóknun nemur 300 - 400 þúsund á mánuði Reiknað er með að aukning í vörusölu í tengslum við útsendingar íþróttakappleikja muni skila a.m.k. 1 miljón á mánuði. Söluþóknun úr spilakössum mun niðurgreiða rekstrarkostnað og auka arðsemi rekstursins. Hluta kaupverðs má greiða með yfirtöku á óverðtryggðu láni til 3 ára og yfirdáttarláni (gegn öruggum tryggingum). Seljendalán til viðbótar kemur til greina gegn öruggum tryggingum. Allar nánari upplýsingar gefur: Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali á fasteignasölunni Bæ. Sími 659-2555. oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUSjafnarblóm Selfossi

Sjafnarblóm við Austurveg á Selfossi. Fyrirtæki í fullum reksti. Þekkt og traust blóma- og gjafavöruverslun sem hefur starfað undir þessu nafni óslitið í 23 ár. Verslunin er staðsett í gömlu og virðulegu húsi miðsvæðis á Selfossi og er um leiguhúsnæði að ræða. Sjafnarblóm er með mjög sterka markaðsstöðu á svæðinu á sínu sviði þar sem blóma- og útfaraskreytingar er mjög stór þáttur í rekstri fyrirtækisins. Hér er um spennandi tækifæri að ræða fyrir dugmikið og skapandi fólk. Allar nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson löggiltur fasteignasali s. 8648090 eða snorri@fasteignasalan.is

Snorri Sigurfinnsson, Löggiltur fasteignasali
TIL SÖLUHeildverslun

Lítil heildverslun sem hefur aðstöðu (skannsölu)á bensínstöðvum og stórum verslunum með útivistarfatnað. Hanskar, húfur ofl. Velta 7-800 þúsund á mánuði. Í sama húsnæði er rekin lítil smásöluverslun meða fylgihluti fyrir konur. Ásett verð er 2,8 miljónir + lager. Nánari upplýsingar gefur: Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi Löggiltur fasteignasali á fasteignasölunni Bæ s. 659-2555. oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUNetverslun og/eða heildverslun með barnafatnað

Netverslun/heildverslun/barnafatnaður Einkaumboð á barnafatnaði. Fatnaðurinn var áður seldur í smásöluverslun en þeim rekstri hefur verið hætt. Eftir standa einkaumboð sem má setja í sölu sem heildverslun og/eða sem netverslun. Verðhugmynd: Samkomulag Allar frekari upplýsingar gefur Óskar Thorberg Traustason, MBA fyrirtækjaráðgjafi. Sími 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUSportveiðiverslun

Til sölu Veiðisport á Selfossi. Eina verslunin sinnar tegundar á Suðurlandi. Frábært tækifæri fyrir veiðiáhugamanninn. Til sölu er nafn fyrirtækisins, viðskiptavild og lager. Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson löggiltur fasteignasali s. 8648090 eða snorri@fasteignasalan.is

Snorri Sigurfinnsson, Löggiltur fasteignasali
TIL SÖLUEfnalaug með mottuleigu og fataleigu til sölu.

Mjög góð efnalaug til sölu. Efnalaugin starfrækir einnig mottuleigu til 2 stórra aðila og fastir viðskiptasamningar eru stór hluti af mánaðarlegri veltu. Einnig starfrækir efnalaugin fataleigu. Velta um 16 miljónir. Vegið meðaltal leiðréttrar Ebitdu er rúmar 2,2 miljónir. Tæki og lager fyrir um 8 miljónir eru innifalin í verði efnalaugarinnar. Ásett verð 17 miljónir. Allar nánari upplýsingar veitir: Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUUmbrot - myndvinnsla - litaprentun - ljósritun o.m.fl.

  Prentun, hönnun, auglýsingagerð

Mjög áhugavert tækifæri fyrir einstakling eða samhent hjón.

Einnig áhugavert til að sameina tengdum rekstri, sem unnt væri að koma fyrir í eigin húsnæði fyrirtækisins, eða flytja yfir í húsnæði kaupanda.  Með þessu eykst framlegð úr rekstri til muna.

Starfsemi m.a.

  • Umbrot - Myndvinnsla - Litaprentun - Ljósritun - Reikningar í þríriti.
  • Afsláttarkort, félagsskírteini, gjafakort, hótellyklar, nafnspjöld, segulrandakort, starfsmannakort, töskukort, vinnustaðakort o.m.fl.
  • hönnun auglýsinga til birtingar í dagblöðum og tímaritum
  • kynningabæklingar, bækur, handbækur, tímarit og hvað eina sem þú þarft að láta prenta.

Seljendalán í boði gegn öruggum tryggingum.

Verð:  9.000.000 fyrir öll tæki, búnað, lager, nafn, símanúmer, heimasíða., en einkahlutafélagið er ekki til sölu. 

Eigið 131 fm. húsnæði er einnig til sölu.  Verð 26.900.000

Einnig er hægt að fá núverandi húsnæði leigt.

 

 

Allar nánari upplýsingar veitir

Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstarhagfræðingur

Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali  hjá Fasteignasölunni Bæ

 Símar 659-2555.  Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUFyrirtæki í palla- og parkettslípun

Til sölu er fyrirtækið Ægisverk ehf. Fyrirtækið er vel tækjum búið með ný eða nýuppgerð tæki. Unnt er að kaupa einkahlutafélagið í heild með öllum eignum til parkettslípunar og áhvílandi skuldum, eða kaupa tæki og bifreið út úr rekstrinum, auk lítilsháttar lagers. Verð miðað við einkahlutafélag í heild 4.250.000. Allar frekari upplýsingar veitir Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi. Símar 659-2555 og 512-3428. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUFjórhjólaleiga

Fjórhjólaferðir Keflavíkur ehf: Allt klárt til að hefja starfsemi, hvar sem er á landinu. Frábært sem viðbót við aðra starfsemi í ferðaþjónustu. Öll hjólin eru af gerðinni Polaris Sportsman X2 og eru á hvítum númerum(götusskráning sem kostar 350.000 fyrir ný hjól í dag er ekki lengur fáanlegt á eldri hjól) Aukahlutir á hjólunum er stuðari að framan og að aftan. Innifalið: Skrán.nr: Tegund: Týpa: Árgerð: Akstur: Akstur OZ-515 Polaris Sportsman X2 500 30.03.2007 3703 km IH-K11 Polaris Sportsman X2 700 01.01.2007 8302 km DK-L50 Polaris Sportsman X2 500 23.10.2007 3465 km YX-575 Polaris Sportsman X2 500 26.01.2007 4326 km UL-629 Polaris Sportsman X2 500 08.12.2006 3599 km NH-673 Polaris Sportsman X2 500 07.06.2007 4091 km Annar búnaður Búnaður: Stk: Stærðir: Hjálmar 23 S,M,L,XL,XXL Kuldagallar 20 S,M,L,XL,XXL Flíspeysur 18 S,M,L,XL,XXL Kuldaskór 18 pör 36-46 Húfur/vettlingar 20-30 ca Stólar 15 Hringborð 3 Félag kt: 570114-0180, heimasíða, merki, og lén. www.atvkef.is atvkef@atvkeflavik.is Annar kostnaður: hönnun á heimasíðu, merki og stofnun á félaginu. Verð: Tilboð. Unnt er að yfirtaka skuldabréf sem hluta fjármögnunar Gengið hefur verið frá sölu á þessu fyrirtæki Allar frekari upplýsingar veitir Óskar Thorberg Traustason, MBA fyrirtækjaráðgjafi hjá Fasteignasölunni Bær Símar 659-2555 og 512-3428. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
TIL SÖLUheildsala til sölu

Heildsala með net. Grásleppunet, skötuselsnet, stór hluti af netum fyrir veiðiréttarhafa í Þjórsá, Ölfusá og Hvítá, fyrirdráttarnet, silunganet, sportnet, segulnaglar og margt fleira. Nú er línan að aukast og fyrirtækið er að gíra sig upp fyrir það. Gamalgróin og trygg viðskiptasambönd. 18.12. 2015 Vegna aðstæðna seljanda hefur þetta fyrirtæki verið tímabundið tekið úr sölumeðferð Allar frekari upplýsingar gefur Óskar Thorberg fyrirtækjaráðgjafi í síma 659-2555 og 512-3428. Einnig má senda fyrirspurnir á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til SÖLUFramleiðslufyrirtæki í tilbúnum réttum

Af sérstökum ástæðum er til sölu framleiðslufyrirtæki í tilbúnum réttum.

Velta er nú ca. 4.000.000 á mánuði, en fer ört vaxandi og ársáætlun er 60 til 70 m.

Gullið tækifæri fyrir hjón eða samhenta aðila.  Mjög auðvelt að flytja og setja upp nánast hvar sem er á landinu.

Kaupandi getur tekið strax við fyrirtækinu og þeirri veltu  og framlegð sem nú er í gangi, og þeim viðskiptasamböndum sem komið hefur verið á, í stórverslunum, hótelum,ferðaþjónustu og víðar

Um er að ræða fyrirtækjarekstur sem heldur utan um framleiðslu á ýmsum matvörum sem má flokka sem „skyndibita“,

Miklir möguleikar í  vöruþróun.

Óskað er eftir tilboði.

Allar frekari upplýsingar gefur:
Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali
Sími 659-2555.  Netfang: oskar@fasteignasalan.is

TIL SÖLUFramleiðslufyrirtæki með eigin innflutning

Til sölu rótgróið fyrirtæki með eigin framleiðslu og innflutning.  Stöðug velta hefur verið undanfarin ár í kringum 25 miljónir á ári (28,5 m. árið 2015, án vask)

Tryggir viðskiptavinir, helst bæjar- og sveitafélög, verktakar og húsfélög.  Hentar 1-2 samhentum.  Góðir vaxtamöguleikar.

Fyrirtækið bíður upp á ótal möguleika vegna þess að hægt er að breikka starfsemina frá því sem nú er án mikillar fyrirhafnar, sérstaklega ef að fleirri en einn eru starfandi,  svo sem útimerkingar, innimerkingar, stórmarkaðir, ljósaskilti, díoðuskilti, sandblástursfilmur (+uppsetning), íþróttavellir, merking bíla ofl.

Fyrirtækið er starfrækt í eigin húsnæði, sem einnig er til sölu.  Möguleiki að fá 140 fermetra af núverandi til leigu.

 

Verð fyrirtæki:  15 miljónir.

Verð húsnæði:  24 miljónir

 

Allar nánari upplýsingar veitir:

Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðíngur

Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali

Fasteignasalan Bær

Sími. 659-2555.  Netfang:  oskar@fasteignasalan.is

TIL SÖLULítil heildverslun með hönnunarvörur

Lítil heildverslun með hönnunarvörur.

Selt í öllum túristabúðum og völdum gjafavöruverslunum.

Ein af hönnunarlínunum er ætluð fyrir áhugamenn um hesta.

Fjölmörg vaxtatækifæri.

Verð 1.600.000 fyrir utan lager og vörur í vinnslu

Lager og vörur í vinnslu er áætlað að fjárhæð ca. 2.000.000.

Nú er aðalsölutímabilið að fara af stað, og því besti tíminn til að kaupa þetta fyrirtæki.

 

Allar nánari upplýsingar gefur

Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur

Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali

Fasteignasalan Bær

Sími 659-2555.  Netfang: oskar@fasteignasalan.is

TIL SÖLUSumarhúsaleiga fyrir útlenda ferðamenn

Einkahlutafélag til sölu sem rekur 5 sumarhúsaeiningar.

 

Sumarhúsin er eingöngu leigð til útlendinga í skammtímaleigu, staðsett á Reykjanesi.

Húsin eru leigð allt árið um kring.  Allur búnaður meðfylgjandi.  Pallur við hvert hús með heitum potti.

Aukning á hverju ári, mánuð fyrir mánuð.  Mjög gott orðspor á booking.com.
 

Ásett verð 73.000.000.

Allar nánari upplýsingar veitir:

 

Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur.

Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali.

Fasteignaslan Bær. 

Símar 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

 

 

TIL SÖLU#0560 Bifreiðaverskstæði

Til sölu er bifreiðaverkstæði í  480 fermetra leiguhúsnæði á Höfðasvæðinu í Reykjavík með 4 bílalyftum.  Góð lofthæð. 

3 starfsmenn auk eiganda.

Mjög nákvæm skrásetning á öllum viðgerðum.  800 aðila viðskiptamannalisti með símanúmerum og e-mailum.  Nokkuð um fyrirtækjaþjónustu.

„Raun velta“ 60 miljónir árið 2015.  „Raun Ebitda“ 10,3 miljónir.

„Raun velta“ 48 miljónir árið 2014.  „Raun Ebitda“ 8,6 miljónir.

„Raun velta“ 62 miljónir árið 2013.  „Raun Ebitda“ 14,4miljónir.

„Raun velta“ 56 miljónir árið 2012.  „Raun Ebitda“ 21,2 miljónir.

„Raun velta“ 49 miljónir árið 2012.  „Raun Ebitda“ 17,6 miljónir.

 

Óskað er eftir tilboði

Allar nánari upplýsingar:

Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstarhagfræðíngur

Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali

S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Til kaups#1258 Trésmíðaverkstæði óskast

Aðili hefur óskað eftir trésmíðaverkstæðí til kaups. Vinsamlegast hafið samband við: Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsJárnbending

Höfum verið beðnir um að útvega fyrirtæki í járnbendingu. Nánari upplýsingar veitir Óskar í síma 659-2555 eða 512-3428. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsPrentfyrirtæki óskast

Farið hefur verið fram á að við útvegum lítið prentfyrirtæki til kaups. Allar frekari upplýsingar gefur Óskar í síma 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsFyrirtæki í matvælaframleiðslu óskast

Við leytum að fyrirtæki í matvælaframleiðslu fyrir áhugasaman kaupanda. Frekari upplýsingar gefur Óskar í síma 659-2555. Nefang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0163 Veitingarekstur og/eða leiguhúsnæði í 101

Veitingarekstur sem staðsettur er í 101, með eða án vínveitingaleyfis. Einnig kemur til greina leiguhúsnæði í 101 sem hentar undir veitingarekstur. Kostur að leiguhúsnæðið væri komið með veitingaleyfi. Upplýsingar veitir: Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali. S. 659-2555

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1152 Bar óskast

Erum með nokkra áhugasama kaupendur að bar í Reykjavík. Hafið samband við: Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1032 Lítill matsölustaður óskast

Áhugasamur kaupandi bíður eftir litlum matsölustað til að kaupa. Vinsamlegast hafið samband við Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#453 Kaffihús og/eða veitingahús á Suðurlandi óskast

Erum með aðila sem vill kaupa eða leigja kaffihús og eða veitingahús, saman eða í sitt hvoru lagi. Staðsetning Suðurland Áhugasamir hafi sambandi við: Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali s. 659-2555. Netfang:oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#452 Gistiheimili á Suðurlandi óskast

Aðili óskar eftir Gistiheimili til kaups eða leigu. Til greina kemur að kaupa Gistiheimili og leigja rekstur kaffi- og veitinga. Áhugasamir hafi samband við undirritaðan: Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsHúsnæði fyrir veitingastað óskast

Leitum að hentugu allt að 200 fm húsnæði fyrir veitingastað við Laugaveg eða sem allra næst Laugavegi. Starfandi veitingastaður kemur til greina, eða húsnæði til kaups eða til leigu. Vinsamlegast hafið samband við ÓskarThorberg fyrirtækjaráðgjafa í síma 659-2555 eða 512-3428. Einnig er hægt að senda tölvupóst á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1251 Lítið veitingahús eða kaffihús í Reykjavík óskast

Höfum kaupanda að litlum veitingarekstri í 101 Reykjavík. Nánari upplýsingar gefur Óskar Thorberg Traustason í síma 659-2555. Fyrirspurnir má einnig senda á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0251 Söluturn/grill/ísbúð óskast í Hafnarfirði

Viðskiptavinur hefur óskað eftir aðstoð okkar við að útvega söluturn, helst með grill, og/eða íbúð sem staðsett er í Hafnarfirði. Ef þú hefur slíkan rekstur að selja hafðu þá samband við undirritaðann: Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1032 Vefverslun

Höfum áhugasama kaupendur að ýmis konar vefverslunum. Ef þú hefur eina slíka tilbúna vefverslun sem þú vilt selja hafðu þá samband við undirritaðan. Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0453 Blómabúð óskast

Erum með kaupanda að blómabúð, helst í 101. Vinsamlegast hafið samband við Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali s. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til Kaups#0931 Heildverslun og/eða smásöluverslun óskast

Stór aðili í heildsölu smásölu leitar eftir heildsölu(m) til kaups. Nánari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi Sími 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupssérvöruverslun óskast

Höfum áhugasama kaupendur að sérvöruverslunum Vinsamlegast hafið samband við Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafa Símar 659-2555 og 512-3428 Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1041 Heildverslun með sælgæti óskast

Höfum verið beðin um að útvega heildverslun með sælgæti. Nánari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi Símar 659-2555 og 512-3428. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsHeildverslun með snyrtivörur óskast

Erum með aðila sem hefur áhuga á heildverslun með snyrtivörur. Helst koma til greina heildverslanir sem hafa náð fótfestu í stórmörkuðum og lyfjaverslunum. Nánari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi Símar 659-2555 og 512-3428. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1242 Heildverslun með áfengi.

Erum með fjársterkan aðila sem hefur áhuga á að kaupa einstök áfengisumboð og/eða heildverslun með áfengi. Nánari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi Símar 512-3428 og 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupaSöluturn óskast

Höfum mjög áhugasaman kaupanda að söluturni og/eða lítilli matvöruverslun. Upplýsingar gefur fyrirtækjaráðgjafinn Óskar Thorberg, í símum 659-2555 og 512-3428. Einnig má hafa samband á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsNetverslun óskast

Aðili sem í dag starfrækir netverslun leitar nýrra tækifæra. Vinsamlegast hafið sambandi við fyrirtækjaráðgjafann Óskar Thorberg, í símum 512-3428 eða 659-2555. Einnig er hægt að senda netpóst á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0934 Verslunarhúsnæði óskast í 101 eða næsta nágrenni

Leitum að hentugu allt að 200 fm húsnæði fyrir veitingastað við Laugaveg eða sem allra næst Laugavegi. Starfandi veitingastaður kemur til greina til kaups eða til leigu. Vinsamlegast hafið samband við ÓskarThorberg Traustason, MBAfyrirtækjaráðgjafa Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali Sími 659-2555. Einnig er hægt að senda tölvupóst á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0933 Arts&crafts verslun óskast

Leitum að verslun með "arts&crafts" vörur fyrir áhugasaman kaupanda. Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 659-2555 eða 512-3428. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsFataverslun við Laugaveg óskast

Áhugasamur kaupandi hefur farið þess á leit að við útvegum fataverslun til kaups. Æskileg staðsetning er Laugavegur en aðrir staðir geta komið til greina. Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 659-2555 eða 512-3428. Einnig má senda á oskar@fatasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsFyrirtæki í heilsuvörum óskast

Fyrirtæki tengt innflutningi, heildsölu og smásölu á heilsutengdum vörum leitar tækifæra til þess að stækka reksturinn. Hefur áhuga á öðrum fyrirtækjum í sama geira. Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 659-2555 og 512-3428. Einnig er að senda fyrirspurnir á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsHeildsölufyrirtæki óskast

Áhugasamur aðili sem rekur heildsölufyrirtæki hefur beðið okkur að útvega heildsölufyrirtæki sem ætlað er sem viðbót við núverandi rekstur. Nánari upplýsingar veitir Óskar í síma 659-2555 og 512-3428. Einnig má senda fyrirspurn á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1257 Vantar vinnu fyrir allt að 20 miljónir

Erum með áhugasaman kaupanda sem vill koma allt að 20 miljónum í vinnu. Helst kemur til greina: 1. Atvinnurekstur sem krefst vinnu frá 9-5. 2. Atvinnuhúsnæði (leiguhúsnæði) Nánari upplýsingar gefur: Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali Fasteignasalan Bær S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0162 Trésmíðaverkstæði óskast

Viðskiptavinur leitar að trésmíðaversktæði til kaups. Vinsamlegast hafið samband við undirritaðan Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali hjá Fasteignasölunni Bær S. 659-2555. netfang:oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#167 Activity fyrirtæki fyrir ferðamenn

Aðili sem í dag starfar í ferðamannaiðnaði - farþegaflutningar, jeppaferðir ofl. óskar eftir að kaupa fyrirtæki sem bíður upp á viðburði fyrir ferðamenn sem myndi auka þjónustu kaupanda. Fyrirtækið þarf að vera hægt að setja upp á starfssvæði kaupanda. Frekari upplýsingar veitir: Óskar Thorberg Traustason, MBA

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0164 Atvinnutækifæri í 101

Erum með áhugasaman aðila sem óskar eftir að kaupa atvinnurekstur í miðbænum. Veitingastaður, skemmtistaður, söluturn, verslun, bar og markt annað kemur til greina. Ef þú hefur atvinnurekstur í miðbænum sem þú vilt selja hafðu endilega samband við undirritaðan. Óskar Thorberg Traustason, MBA rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali hjá Fasteignasölunni Bæ S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0166 Fjórhjólaleiga óskast

Erum með aðila í ferðaþjónustu sem hefur áhuga á að kaupa fjórhjólaleigu. Nánari upplýsingar veitir: Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekststrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1259 Fyrirtæki óskast fyrir fjárfesta

Fasteignasalan Bær, í samvinnu við Kompany fyrirtækjaráðgjöf (kompanyradgjof.is) óskar eftir fyrirtækjum fyrir fjárfesta sem eru í biðstöðu eftir áhugaverðum fyrirtækjum. Hér á eftir eru nokkur dæmi: Fjárfestir óskar eftir að fjárfesta í heild eða hluta í fyrirtæki sem er í útflutningi. Fjárfestir óskar eftir að fjárfesta í fyrirtæki í sjárvarútvegi. Fjárfestir óskar að fjáresta í fyrirtæki með a.m.k. 200 miljónir í veltu. Fjárfestir óskar eftir að fjárfesta í arðsömum rekstri. Fjárfestir óskar eftir að fjárfesta í heildsölufyrirtækjum. Ef þú ert með arðbært fyrirtæki sem þú vilt selja hafðu þá sambandi við. Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#541 Fyrirtæki til flutnings

Aðili úti á landsbyggðinni óskar eftir fyrirtæki sem unnt er að starfrækja utan höfuðborgarsvæðisins Vinsamlegast hafið samband við: Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0841 Málmsmiðja óskast

Erum með kaupanda að málmsmiðju. Vinsamlegast hafið samband við Óskar Thorberg Traustason, MBA fyrirtækjaráðgjafi Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali Sími 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1053 Umboð fyrir vörur í stórmarkaði og eða apótek

Er með kaupanda að umboðum fyrir vörur í stórmarkaði og/eða í apótek Einnig kemur til greina kaup á heildsölufyrirtæki sem hefur slík umboð. Ef þú hefur umboð eða fyrirtæki samkvæmt ofanrituðu sem þú vilt selja vinsamlegast hafðu þá samband við undirritaðan Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali s. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1231 Iðnhönnunarfyrirtæki óskast

Erum með áhugasama kaupendur að iðnhönnurfyrirtækjum. Ef þú hefur fyrirtæki sem er í hvers konar hönnun og eða framleiðslu hafðu þá samband við undirritaðan Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali s. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0391 Snyrtistofa óskast

Áhugasamur kaupandi bíður eftir snyrtistofu til að kaupa. Ef þú hefur snyrtistofu til sölu hafðu endilega samband við mig: Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali s. 659-2555. netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1031 Umboð og/eða heildverslun óskast

Erum með áhugasaman kaupanda að umboði(um) og/eða heildverslun sem er með eftirfarandi vörur: Vítamín, fæðubótarefni og heilsutengdir safar/drykkir/matvara Hafir þú eitt eða fleirri umboð sem þú vilt selja - eða heildverslun sem er með þessar vörur sem nefndar eru hér að framan, hafðu þá sambandi við undirritaðan: Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0241 Blómabúð óskast

Áhugasamur kaupandi óskar eftir að kaupa blómabúð, helst í 101 Reykjavík. Ef þú vilt selja blómabúð þá vinsamlegast hafðu samband við undirritaðan: Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali s. 659-2555. netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1241 Fyrirtæki óskast í skiptum fyrir 0,8 ha. land

Erum með kaupanda að veitingahúsi, kaffihúsi ofl. þar sem eigandinn býður 0,8 ha. lóð sem innborgun. Ef þú vilt frekari upplýsingar hafðu þá samband við undirritaðan: Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali S. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1255 Fyrirtæki í ferðaþjónustu óskast

Við erum með nokkra aðila á skrá sem eru áhugasamir um að kaupa fyrirtæki tengda ferðaþjónustu. Ef þú hefur fyrirtæki sem tengist sölu til ferðamanna með einum eða öðrum hætti hafðu þá endilega samband við undirritaðan. Líklegt er að við höfum mjög áhugasama kaupendur. Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali s. 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0451 Grafísk prentstofa óskast

Áhugasamur kaupandi hefur óskað eftir að við látum vita ef grafísk prentstofa kemur á söluskrá. Ef þú hefur grafíska prentstofu sem þú vilt selja, eða einhvern rekstur sem tengist grafískri hönnun og/eða framleiðslu, hafðu þá samband við undirritaðan: Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali Sími 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1254 Rekstur sem er sniðugur fyrir 1-2 óskast

Höfum kaupanda að rekstri sem gæti hentað fyrir 1-2 aðila. Ýmislegt kemur til greina. Ef að þú hefur rekstur að selja sem gæti hentað hafðu þá endilega samband við undirritaðan. Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali Fasteignasalan Bær Sími 659-2555. Netfang oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1153 Bílasprautuverkstæði óskast

Höfum áhugasaman kaupanda að bílasprautuverkstæði. Ef þú hefur slíkt verkstæði sem þú hefur áhuga á að selja þá vinsamlegast hafðu samband við undirritaðan: Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali Fasteignasalan Bær s. 659-2555. oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1253 Lítil bílaleiga óskast (meðeign kemur til greina)

Viðskiptavinur óskar eftir að kaupa bílaleigu, í heild eða að hluta Ef þú hefur bílaleigu sem þú vilt selja þá vinsamlegast hafðu samband við: Óskar Thorberg Traustason, Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali s. 659-2555

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1151 Veitingahús á Skólavörðustíg, Laugavegi og nágrenni óskast

Við höfum áhugasaman kaupanda að veitingahúsi á Skólavörðustíg, Laugavegi og nágrenni. Ef þú hefur slíkt veitingahús sem þú hefur áhuga á að selja þá vinsamlegast hafðu samband við Óskar Thorberg Traustason, Löggiltan fasteigna- og fyrirtækjasala í síma 659-2555

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups# 1052 Lítið veitingahús í 101 með öllum leyfum óskast

Óskað er eftir að kaupa lítið veitingahús, helst í 101, með öllum leyfum Upplýsingar gefur: Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali s. 659-2555

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsÍbúð/hæð óskast í skiptum fyrir sérvöruverslun

Eum með í einkasölu sérvöruverslun. Til greina kemur að hafa eignaskipti á íbúð/sérhæð á höfuðborgarsvæðinu. Lýsing: Sérvöruverslun með heildverslun. Sérvöruverslunin er staðsett í verslunarkjarna. Velta 2014 var um 53 m. og leiðrétt Ebitda 4,2 m. Samkvæmt endurmetnum efnahag er félagið metið á rúmar 48 m. króna, en þar af eru birgðir rúmar 21 miljónir. Allar frekari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi. Sími 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1051 Gistiheimili í Reykjavík óskast

Höfum verið beðin um að útvega gistiheimili í Reykjavík. Allar nánari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi Símar 659-2555 og 512-3428 Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsFisksölufyrirtæki óskast

Er að leita að fisksölufyrirtæki fyrir mjög áhugasaman kaupanda. Til greina kemur að kaupa félag eða sameinast öðru félagi í sama rekstri Allar frekari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi Símar 659-2555 og 512-3428. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#1257 Bókhaldsfyrirtæki óskast

Bókhaldsfyrirtæki fyrir 1-3 starsfsmenn óskast til kaups. Meðeign kemur til greina. Upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi. Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali Sími 659-2555. Netfang: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsLítill bar í 101 Reykjavík óskast

VANTAR Óskum eftir litlum bar í 101 Reykjavík. Frekari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, fyrirtækjráðgjafi, í síma 659-2555 og 512-3428. Einnig má senda fyrirspurnir á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsSöluturnar óskast

VANTAR VANTAR VANTAR Erum með áhugasama kaupendur að söluturni(um) Vinsamlegast hafið samband við Óskar Thorberg fyrirtækjaráðgjafa, símar 659-2555 og 512-3428. Einnig má senda fyrirspurnir á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsAtvinnurekstur óskast

Leitum að atvinnurekstri fyrir áhugasaman kaupanda. Markt kemur til greina. Forsenda er að um viðvarandi rekstur sé að ræða með virkum viðskiptasamböndum. Má vera rekstur sem hefur verið á niðurleið og þarf að byggja upp aftur. Nánari upplýsingar gefur fyrirtækjaráðgjafinn Óskar Thorberg í símum 659-2555 og 512-3428. Einnig má senda fyrirspurnir á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0141 Bifreiðaverkstæði í fullum rekstri óskast

Aðili sem er með meistararéttingi og áratuga reynslu hefur áhuga á að fjárfesta í verkstæði, að 50% hluta eða í heild, helst þjónustuverskstæði fyrir bifreiðaumboð. Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við fyrirtækjaráðgjafann Óskar Thorberg í símum 659-2555 eða 512-3428. Einnig má hafa samband á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsAtvinnurekstur í skiptum fyrir einbýli í Rvik með hesthúsi

Aðili sem á skuldlaust einbýli í Reykjavík með bílskúr og hesthúsi vill athuga með skipti á atvinnurekstri, hvort sem er að taka atvinnurekstur upp í eignina eða setja eignina upp í atvinnurekstur. Mætti einnig vera fleiri en ein fasteign eða fasteign og fyrirtæki Frekari upplýsingar gefur Óskar Thorberg í símum 512-3428 eða 659-2555. Einnig má senda fyrirspurnir á oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsBlikksmiðja óskast

Erum með áhugasama kaupendur að blikksmiðju(m). Vinsamlegast hafið samband við Óskar Thorberg fyrirtækjaráðgjafa í sím  eða 512-3428. Einnig má hafa samband á: oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaups#0641 Lítil prentsmiðja óskast

Erum með áhugasama kaupendur á lítilli prentsmiðju. Vinsamlegast hafið samband við Óskar Thorberg Traustason Löggiltur fasteigna-og fyrirtækjasali Sími 659-2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsBílasala

Höfum aðila sem hefur áhuga á að kaupa bílasölu. Vinsamlegast hafið samband við Óskar í síma 659-2555 eða á oskar@fasteignasalan.is Vélsmiðja óskast

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi
Til kaupsVélsmiðja óskast

Við höfum verið beðin um að útvega viðskiptavini okkar litla til meðalstóra vélsmiðju, sem hugsuð er sem viðbót við núverandi rekstur. Nánari upplýsingar gefur Guðbergur í síma 893-6001.

Óskar Thorberg, Löggiltur fasteignasali. MBA Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi

Hafðu samband.

Skilaboð hafa verið send.